WaterDansen - WaTa

WaterDans: Rust Nee, geen waterballet.
WaterDansen, WasserTanzen of WaTa is een dynamische bewegingsvorm die zich boven en onder water afspeelt.
Er is een gever en een ontvanger.
Bij WaterDansen wordt de ontvanger in water van ongeveer 35°C zowel boven als onder water bewogen. In een 3-dimensionale ruimte en vrij van zwaartekracht.
Een klemmetje op de neus verhindert het binnendringen van water.


WaterDans: Vertrouwen Het kijken naar WaterDans roept beelden op van ballet, Aikido, T'ai Chi, het wiegen van een kind, massage en spelende dolfijnen.
Het lichaam van de ontvanger wordt gestrekt, gedraaid, stilgehouden en soms als een slang of een dolfijn bewogen.
De ontvanger ondergaat gevoelens van stroming, pulseren en levendigheid.
Vaak ervaart de ontvanger een gevoel van diepe ontspanning en meditatie. Tijd en ruimte vervagen.
Hoewel WaterDans heel goed te gebruiken is in een therapeutische context, gebruik ik het meer als ontspannings-middel en als middel om een soort van Tantrische energie te ervaren.


WaterDans: Overgave Het liggen in warm water, het aangeraakt worden, het bewegen en strekken boven en onder water brengt een verandering teweeg in oude adempatronen. Er komt energie vrij.
Dit wordt ervaren als toegenomen bewustzijn en helderheid, tegelijk met een diepe ontspanning van het lichaam.
Het lijkt tegenstrijdig: ontspannen en opgewonden tegelijk, maar het is iets wat bijna iedereen bij het WaterDansen kan ervaren.

WaterDans: Onderwater Het eerste gedeelte van een WaterDans sessie speelt zich boven water af. Rust en vertrouwen worden opgebouwd. Elementen uit Watsu (Water Shiatsu) worden hierbij gebruikt.
Nadat er voldoende rust en vertrouwen is bereikt, wordt het gezicht van de ontvanger langzaam onderwater gebracht. Soms gaat dit even gepaard met gevoelens van angst en onzekerheid.
Deze gevoelens verdwijnen meestal onder invloed van de reeds opgebouwde rust en vertrouwen.
De helderheid en ontspanning nemen toe waardoor de perioden van onderdompeling langer kunnen worden.
Hier speelt de 'duikreflex' een belangrijke rol: het onderwater brengen van het gezicht verlaagt de stofwisseling en het onbewuste ademen wordt gestopt. Komt het gezicht weer boven water dan gaat het ademen automatisch weer verder. Sommige mensen kunnen in slaap vallen. De duikreflex zorgt voor het ademen.


WaterDans: Onderwater Meditatie De dans brengt met zich mee dat elk van de partners zijn/haar eigen rol op zich neemt. Deze rollen vullen elkaar aan en vermengen zich uiteindelijk in het principe van Ying en Yang.
Het overnemen van de verantwoordelijkheid van het ritme van onderdompelen en bovenkomen geeft de ontvanger de ruimte om zich over te geven aan sensaties die zowel van binnen als van buiten komen.
De vrijgekomen energie kan zich uiten in onwillekeurige bewegingen van de ontvanger.
Hier vervagen de rollen van geven en ontvangen. Er onstaat een stroming - twee open systemen in harmonie.

WaterDans is ontstaan uit Watsu® een vorm van Shiatsu in het water.
Het onderwater-element wat zo kenmerkend is voor WaterDans, is in Zwitserland ontwikkeld door de psycholoog Aman Peter Schröter, van wie ik ook mijn opleiding heb gehad, en de lichaamwerkster Arjana C. Brunschwiler.
Sinds 1987 geven zij wereldwijd cursussen.


UP TOP