Persoonlijke Groei

Op een dag in je leven, kom je erachter dat je voldoende kunt en weet om te functioneren in onze samenleving en dat dat niet voldoende is om je volledig gelukkig te voelen.
Soms merk je dat ondanks dat je het materieel goed heb er iets knaagt aan je. Dat je iets mist.
Je mist jezelf.
Tijd om je te gaan verdiepen in wie je werkelijk bent.
Wat je beweegt in het leven.
Wat voor jou werkelijk belangrijk is.
Wat je er nu zelf van vindt.
Dit onderzoek, deze reis naar het binnenste van je ziel en je karakter heet Persoonlijke Groei.
Het is de spannendste, engste en mooiste reis die je kunt maken. Een paar voor mij belangrijke onderwerpen:
"And this above all:
To thyn own self be True
And it must follow as the night the day
That thy cannot be False to any man"
- Hamlet -

UP TOP